About This Project

فولاد ضد زنگ آستنیتی بیشترین مورداستفاده را در بین انواع دیگر فولادهای زنگ نزن داشته و تقریبا 80% بازارجهان را به خود اختصاص داده است. درساختار آن حداقل 7%  عنصر نیکل قرار دارد که ساختارفولاد را تماماً آستنیتی نموده و باعث گردیده فولاد خاصیت انعطاف پذیر، مقاوم برای کاربرد دردماهای بالا، غیرمغناطیسی و قابلیت جوشکاری مساعد ازخود نشان دهد.

با کاهش کربن و عنصرآلیاژی کرم برای حذف امکان تشکیل کاربید کرم و جلوگیری از خوردگی بین دانه ‌‌يی فولاد 321 یا 1.4541 بوجود آمده است.

Category
استینلس استیل, سری 300
Tags
استیل، 321 ، نگیر، استینلس، stainless، steel، 1.4541، 4541، X6CrNiTi1810، فولاد، اصفهان، خرید، فروش، قیمت، نمایندگی، foolad