About This Project

فولادهايي هستند كه به‌دليل خاصيت ارتجاعي ناشي از اثر سرد كردن در روغن يا آب و بعد برگشت دادن، براي ساخت هرگونه قطعه فنري مناسب هستند. اين خاصيت ارتجاعي ناشي از تغيير شكل‌پذيري الاستيك است كه آن را قادر مي‌سازد تا حدي مشخص و موردنظر، تحت بار قرار دهد بدون اينكه تغييرشكل دائمي بعد از حذف بار در آنها ايجاد شده باشد. اغلب خواص ايجاد شده در فنرها از اضافه كردن عناصر آلياژي نظير سيليكون، منگنز، موليبدن و واناديم به مذاب حاوي كربن و عمليات حرارتي يعني سخت كردن توسط سرد كردن در آب يا روغن و سپس برگشت دادن بلافاصله پس از آن، به‌دست مي‌آيد.

Category
فولاد آلیاژی
Tags
1.7108، 60SiCr7 1.5028،65Si7، Ck75، Ck60، 8159، 7176، 7108، 5028, 1.7176،55Cr3, فولاد، اصفهان، خرید، فروش، قیمت، نمایندگی، foolad