About This Project

به علت مقاوم بودن در برابر کارهای سرد نظیر برش – خم – فورج سرد – به فولادهای سرد کار شهرت دارند. از فولادهای فوق جهت برشکاری از ضخامت 001. 0 تا ضخامت 50 میلیمتر را میتوان به صورت سرد برش زد . قالبهای مارک زنی و قالبهای کشش سرد – قالبهای فرم و خم کاری – سمبه و ماتریس – انواع نوار بر – انواع تیغه آسیاب – و ….. میتوان نام برد که در عملیات آبکاری به حد اکثر سختی HRC 60 میرسند. استانداردهای 1.2436 – 1.2080 – 1.2379 – 1.2510 – 1.2419 – 1.2767 – 1.2550 -1.2842 – 1.2601 – 1.2210 – جزء فولادهای سردکار می باشند.

Category
فولاد آلیاژی
Tags
، esfahan، سردکار، 1.2436، 2436، 1.2080، 2080، 1.2379، 2379، 1.2510، 2510، 1.2419، 2419، 1.2767، 2767، 1.2550، 2550، 1.2842، 2842، 1.2601، 2601، 1.2210، 2210، SPK،SPKr, ، فولاد، اصفهان، خرید، فروش، قیمت، نمایندگی، foolad